Kabal24.no


Søk på kabal-navn:
Besøk vår bokbutikk!

Finn mange bøker om kabaler.

Kjøp deg en god kortstokk!

Utvalgte kabaler fra kabal24.no:

Beehive BlitzBalconyLittle SpiderRegler til kabalen Undercover Aces Easy

Jo flere Ess du finner i denne kabalen, og raskt, jo enklere blir den.
Vanskelighetsgrad: 6
Antall kortstokker: 2


Utdeling/klargjøring av kabalen

Del ut til 8 reservebunker øverst på bordet, med fire kort i hver - alle kort med kortsiden ned. Nederst på bordet lager du til 8 kolonner, hver de to første radene er med kortsiden ned, og den tredje med kortsiden opp.MÅL:

Mål er å bygge fra Ess til Konge i hver sin farge i åtte ut-bunker (spar,hjerter, ruter og kløver). Ut-bunkene må ligge rett under reserve-bunkene slik at reservebunke 1 ligger rett over ut-bunke nr. 1 osv.Regler

Hver gang du legger ut en Ess, så legger du de ut fra venstre og videre mot høyre i hver sin ut-bunke. Når du har lagt ut en Ess, kan du snu det øverste kortet i reservebunken rett over Essen. Unnataket er når du legger ut den syvende Essen, da kan du snu toppkortet både i bunke nr 7 og 8. Topp kortet i reservebunkene kan brukes til å bygge med i bordet, eller til å legge i en av ut-bunkene. I bordet bygger du nedover i verdi (en verdi om gangen), med rødt kort på sort, sort på rødt. Du kan flytte på ett og ett kort, eller på en korrekt ordnet sekvens (begge deler kan kun flyttes om de passer inn som en sekvens med kortet du flytter til). En tom kolonne kan fylles med hvilket som helst ledig kort/sekvens. Når du har behov for kort fra stokken, må du legge ett kort nederst i hver kolonne.


Andre varianter av denne kabalen:

Undercover Aces
kabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019
Privacy PolicyTerms of useKontakt ossLinker