Kabal24.no


Søk på kabal-navn:
Besøk vår bokbutikk!

Finn mange bøker om kabaler.

Kjøp deg en god kortstokk!

Utvalgte kabaler fra kabal24.no:

StrategyThree Gates SolitaireScorpion SolitaireRegler til kabalen Triple Left


Vanskelighetsgrad: 4
Antall kortstokker: 3


Utdeling/klargjøring av kabalen

Del ut først ett kort i første kolonne med kortsiden opp, deretter skal du dele videre med kortsiden ned i 11 kolonner. Totalt altså 12 kolonner. Neste rad deler du fra kolonne 2, så fra kolonne 3, så 4 osv osv til du er komt helt bort så du starter på kolonne 12. Etter det skal du dele ett siste kort med kortsiden opp i kolonnene fra 2 til og med 12. Snu så ett kort i utslagsbunken, og du er klar.MÅL:

Mål er å bygge fra Ess til Konge i hver sin farge i tolv ut-bunker (spar,hjerter, ruter og kløver).Regler

Du bygger i bordet - motsatte farger, sort på rød, rød på sort - nedover i verdi. Du kan flytte på ordnede sekvenser (sekvenser som ikke har kort under seg som ikke er i sekvensen) - videre til en annen kolonne, så lenge det øverste kortet i sekvensen er en i verdi lavere og i motsatt farge enn det nederste kortet i kolonnen som du flytter til. Tomme kolonner skal fylles med det nederste kortet, eller den nederste sekvensen fra kolonnen rett til høyre for den tomme. Er det kolonnen lengst til høyre som blir tom, kan den fylles med en konge, eller en sekvens som starter med en konge. Fra stokken legger du ett og ett kort til utslagsbunken. Du kan ikke snu utslagsbunken.


Andre varianter av denne kabalen:

Moving Left
Single Leftkabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019
Privacy PolicyTerms of useKontakt ossLinker