Kabal24.no


Søk på kabal-navn:
Besøk vår bokbutikk!

Finn mange bøker om kabaler.

Kjøp deg en god kortstokk!

Utvalgte kabaler fra kabal24.no:

CanfieldFlorentineBlockadeRegler til kabalen Triple Lane


Vanskelighetsgrad: 9
Antall kortstokker: 2


Utdeling/klargjøring av kabalen

Del ut 12 kolonner med tre kort i hver, alle med kortsiden opp. Snu også ett kort til utslagsbunken.MÅL:

Målet er å bygge åtte ut-bunker opp i verdi fra Ess til Konge og i farge (spar,hjerter, ruter eller kløver).Regler

Du bygger nedover i verdi i bordet, etter farge (spar på spar, hjerter på hjerter osv). Du kan kun flytte på ett og ett kort (det nederste i en kolonne). En tom kolonne fylles fra utslagsbunken, eller fra stokken om den er tom. Fra stokken snur du ett og ett kort til utslagsbunken. Du kan snu denne og dele ut på nytt en gang til.


Andre varianter av denne kabalen:

Corona
Quadranglekabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019
Privacy PolicyTerms of useKontakt ossLinker