Kabal24.no


Søk på kabal-navn:
Besøk vår bokbutikk!

Finn mange bøker om kabaler.

Kjøp deg en god kortstokk!

Utvalgte kabaler fra kabal24.no:

Freecell DuplexHypotenuseFreecell ClassicRegler til kabalen Triple Canfield


Vanskelighetsgrad: 10
Antall kortstokker: 3


Utdeling/klargjøring av kabalen

Del ut ett kort til den første ut-bunken. Dette er det laveste kortet, og du skal bygge hver ut bunke med samme startverdi som dette kortet. Del så ut ett kort i syv kolonner i bordet, samt 26 kort til reservebunken. Snu et kort i utslagsbunken, og du er klar.MÅL:

Bygge opp fra det første kortet i utbunken og helt opp til det som da er det høyeste kortet. Du bygger i farge for hver bunke (tre i spar, tre i hjerter osv).Regler

I bordet bygger du nedover etter motsatt farge-prinsippet (rød-sort). Du kan legge det øverste kortet fra reserve-bunken i sekvenser nederst i en rekke. Sekvenser kan flyttes til ny kolonne, om det laveste kortet i kolonnen du flytter til passer inn som høyeste kort i sekvensen. Blir det en kolonne ledig skal du ta det neste kortet fra reservebunken, og legge det der. Når reservebunken er tom, kan du flytte hvilket som helst ledig kort. Fra stokken kan du velge om du vil snu tre og tre kort, eller ett og ett. Du kan snu utslagsbunken så mange ganger du vil. Husk at du bygger nedover også fra 2 -1 - konge - dame og så videre.


Andre varianter av denne kabalen:

Canfield
Double Canfield
Quadruple Canfield
Three Demons

kabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019
Privacy PolicyTerms of useKontakt ossLinker