Kabal24.no


Søk på kabal-navn:
Besøk vår bokbutikk!

Finn mange bøker om kabaler.

Kjøp deg en god kortstokk!

Regler til kabalen Three Demons


Vanskelighetsgrad: 6
Antall kortstokker: 3


Utdeling/klargjøring av kabalen

Del ut ett kort til den første ut-bunken. Dette er det laveste kortet, og du skal bygge hver ut-bunke med samme startkort (samme verdi). Del så ut ett kort i ni kolonner i bordet, samt 48 kort til reservebunken. Snu et kort i utslagsbunken, og du er klar.MÅL:

Bygge opp fra det første kortet i utbunken og helt opp til det som da er det høyeste kortet. Du følger farge i hver bunke, spar på spar - hjerter på hjerter osv.Regler

I bordet bygger du nedover etter motsatt farge-prinsippet (rød-sort). Du kan legge det høyeste kortet fra reserve-bunken i sekvenser nederst i en rekke. Sekvenser kan flyttes til ny kolonne, om det laveste kortet i kolonnen du flytter til passer inn som høyeste kort i sekvensen. Blir det en kolonne ledig skal du ta det neste kortet fra reservebunken, og legge det der. Når reservebunken er tom, kan du flytte hvilket som helst ledig kort. Fra stokken snur du tre og tre kort. Du kan snu utslagsbunken så mange ganger du vil. Husk at du bygger nedover også fra 2 -1 - konge - dame og så videre.


Andre varianter av denne kabalen:

Triple Canfield
Demon
Canfield
Double Canfield
Quadruple Canfield

kabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019
Privacy PolicyTerms of useKontakt ossLinker