Kabal24.no


Søk på kabal-navn:
Besøk vår bokbutikk!

Finn mange bøker om kabaler.

Kjøp deg en god kortstokk!

Utvalgte kabaler fra kabal24.no:

IntelligencePuss in the CornerApophisRegler til kabalen Thirteen Packs

Spilles som kabalen "Carol", men du har ikke mulighet til å endre rekkefølgen på kortene i bunken du jobber med.
Vanskelighetsgrad: 1
Antall kortstokker: 2


Utdeling/klargjøring av kabalen

Ta deg litt til å forstå selve utdelingen her, den har litt spesielle regler. Men det er med på å gjøre kabalen nesten unik for hver gang du spiller, for antall kort du har i stokken for hver gang vil være forskjellig. Så til reglene for oppsettet:
Du skal dele ut ett og ett kort i tretten bunker. Start med bunke 1, så bunke to osv, til du kommer til bunke 13, så begynner du på igjen på bunke 1, så to osv til bunke 13. Fortsett slik til alle kortene er delt ut. De spesielle reglene: om f.eks en toer kommer fra stokken når du skal legge til bunke nr. 2, så skal neste kort i stokken legges i bunnen av stokken, med kortsiden opp. Dette gjelder for alle bunkene, for hver gang du legger et kort som har samme verdi som nummeret på bunken, skal neste kort nederst i stokken med kortsiden opp. Det samme skjer hver gang du deler ut en Konge eller en Ess. Når du har delt ut til bunke tretten, skal alltid neste kort nederst i stokken. Om du deler ut en Ess til den første bunken tar du de to neste kortene nederst i stokken, og når en Konge kommer til den siste bunken, skal tre kort nederst i stokken. Fortsett utdelingen til du kommer til det første av kortene som ligger med kortsiden opp. Da er de gjenværende kortene det som blir stokken. Snu den så kortsiden er ned, og du er endelig klar :)MÅL:

Du har åtte ut-bunker. Fire av bunkene (de til venstre) bygges opp fra Ess til Konge i verdi. En av bunkene bygges i spar, en i hjerter, en i ruter og en i kløver. De siste fire bunkene bygges ned fra Konge til Ess, også her etter farge.Regler

Fra de tretten bunkene i bordet kan du kun flytte til en av ut-bunkene, og kun det øverste kortet i hver bunke. Når du snur ett kort fra stokken, skal du legge det kortet lengst til venstre foran deg. La oss si at det er en sekser. Da skal du ta hele bunke nummer 6 fra bordet og legge kortene ned foran deg, ved siden av kortet du trakk fra stokken. Du legger det underste kortet rett ved siden av sekseren fra stokken, så det nest underste kortet ved siden av der igjen, osv. Alle desse kortene er nå tilgjengelig for å spilles til en ut-bunke, eller til å legges ut i en tom bunke som tilsvarer verdien på kortet (bortsett fra den bunken du jobber med, som i dette eksempelet er sekser-bunken). Når du har flyttet ut alle kortene du ønsker fra kortene foran deg (du kan samtidig legge ut kort fra bordet også), Tar du kortene opp igjen fra venstre mot høyre, slik at kortet fra stokken blir det underste, og det lengst til høyre blir det øverste. Så gjentar du det hele, trekker ett kort fra stokken, og den bunken som tilsvarer verdien på kortet du trakk, legger du opent foran deg. fortsett helt til stokken er tom. MERK: du kan ta kort fra den ene ut-bunken, og flytte over til den andre ut-bunken om det hjelper deg. Blir stokken tom, og du ikke har fått alle kortene til ut-bunkene - vel så har du tapt :)


Andre varianter av denne kabalen:

Carol
kabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019
Privacy PolicyTerms of useKontakt ossLinker