Kabal24.no


Søk på kabal-navn:
Besøk vår bokbutikk!

Finn mange bøker om kabaler.

Kjøp deg en god kortstokk!

Regler til kabalen Superior Canfield

Spilles som Canfield, men med fordelen av at du ser alle kortene i reservebunken, og du kan fylle en tom kolonne med hvilket som helst kort.
Vanskelighetsgrad: 4
Antall kortstokker: 1


Utdeling/klargjøring av kabalen

Del ut ett kort til den første ut-bunken. Dette er det laveste kortet, og du skal starte hver utbunke med denne verdien. Del så ut ett kort i fire kolonner i bordet, samt 13 kort til reservebunken. Reservebunken legges som en vifte, så du ser alle kortene. Snu et kort i utslagsbunken, og du er klar.MÅL:

Bygge opp fra det første kortet i utbunken og helt opp til det som da er det høyeste kortet. Du bygger hver bunke i farger, en i spar, en i hjerter osv.Regler

I bordet bygger du nedover etter motsatt farge-prinsippet (rød-sort). Du kan legge det høyeste kortet fra reserve-bunken i sekvenser nederst i en rekke. Sekvenser kan flyttes til ny kolonne, om det laveste kortet i kolonnen du flytter til passer inn som høyeste kort i sekvensen. Blir det en kolonne ledig, kan du fylle det med hvilket som helst kort. Fra stokken kan du velge om du vil snu tre og tre kort, eller ett og ett. Du kan snu utslagsbunken så mange ganger du vil. Husk at du bygger nedover også fra 2 -1 - konge - dame og så videre.


Andre varianter av denne kabalen:


kabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019
Privacy PolicyTerms of useKontakt ossLinker