Kabal24.no


Søk på kabal-navn:
Besøk vår bokbutikk!

Finn mange bøker om kabaler.

Kjøp deg en god kortstokk!

Regler til kabalen Super Challenge Freecell

Enda litt mer utfordrende enn Challenge Frecell, men fortsatt gode muligheter.
Vanskelighetsgrad: 5
Antall kortstokker: 1


Utdeling/klargjøring av kabalen

Finn først alle Ess og toere. Del ut toerene i de fire første kolonnene, deretter Essene i de fire siste. Del så ut resten av kortene oppå de. Det blir ett kort mer i 1-4 rad.MÅL:

Mål er å bygge fra Ess til Konge i hver sin farge i fire ut-bunker (spar,hjerter, ruter og kløver).Regler

Du har i utgangspunktet kun lov til å flytte på ett og ett kort. Men, med hjelp av fire friceller, og eventuelle tomme kolonner kan du flytte på lengre sekvenser av gangen. Du bygger nedover i bordet, etter omvendt farge prinsippet (sort på rød, rød på sort). Tomme kolonner kan du kun fylle med en konge, eller en sekvens om begynner med konge (om friceller tillater det) I fricellene kan du kun legge ett kort i hver celle, totalt fire stykker.


Andre varianter av denne kabalen:

Challenge FreeCell
FreeCellkabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019
Privacy PolicyTerms of useKontakt ossLinker