Kabal24.no


Søk på kabal-navn:
Besøk vår bokbutikk!

Finn mange bøker om kabaler.

Kjøp deg en god kortstokk!

Utvalgte kabaler fra kabal24.no:

BabetteDeauvilleAce-RaceRegler til kabalen Stages


Vanskelighetsgrad: 9
Antall kortstokker: 2


Utdeling/klargjøring av kabalen

Del ut til 12 kolonner i bordet, ett kort i hver. Snu også ett kort til utslagsbunken.MÅL:

Mål er å bygge fra Ess til Konge i hver sin farge i åtte ut-bunker (spar,hjerter, ruter og kløver).Regler

Bygg nedover i verdi (en om gangen ) i bordet, med spar på spar, hjerter på hjerter osv. Du kan flytte på og bygge med ett og ett kort (det nederste i en kolonne), eller på en korrekt ordnet sekvens. En tom kolonne kan fylles med hvilket som helst kort. Fra stokken snur du ett og ett kort til utslagsbunken. Toppkortet der kan bygges med i bordet, eller legges i en ut-bunke. Du kan ikke dele ut på nytt når stokken er tom.


Andre varianter av denne kabalen:

Busy Aces
kabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019
Privacy PolicyTerms of useKontakt ossLinker