Kabal24.no


Søk på kabal-navn:
Besøk vår bokbutikk!

Finn mange bøker om kabaler.

Kjøp deg en god kortstokk!

Utvalgte kabaler fra kabal24.no:

Good MeasurePower SolitaireCassimRegler til kabalen Spike

Klondike kabal med tre utslagsbunker.
Vanskelighetsgrad: 1
Antall kortstokker: 1


Utdeling/klargjøring av kabalen

Del ut først ett kort i første kolonne med kortsiden opp, deretter skal du dele videre med kortside ned i 6 kolonner. Totalt altså 7 kolonner. Neste rad deler du fra kolonne 2, så fra kolonne 3, så 4 osv osv til du er komt helt bort så du starter på kolonne 7. Etter det skal du dele ett siste kort med kortsiden opp i kolonnene fra 2 til og med 7. Snu så ett kort ut i tre utslagsbunker.MÅL:

Mål er å bygge fra Ess til Konge i hver sin farge i fire ut-bunker (spar,hjerter, ruter og kløver).Regler

Du bygger i bordet - motsatte farger, sort på rød, rød på sort - nedover i verdi. Du kan kun flytte på ett og ett kort, eller på en ordnet sekvens. Tomme kolonner kan fylles med en konge, eller en sekvens som starter med en konge. Fra stokken snur du tre kort og legger de i hver sin utslagsbunke, hver gang. Du kan ikke snu bunkene og starte på nytt.


Andre varianter av denne kabalen:

Klondike
Gold Rush
Willow


kabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019
Privacy PolicyTerms of useKontakt ossLinker