Kabal24.no


Søk på kabal-navn:
Besøk vår bokbutikk!

Finn mange bøker om kabaler.

Kjøp deg en god kortstokk!

Utvalgte kabaler fra kabal24.no:

Raglan TabletStorehouseTower of HanoiRegler til kabalen Spider Web

Spider-kabalen med en kortstokk.
Vanskelighetsgrad: 9
Antall kortstokker: 1


Utdeling/klargjøring av kabalen

I bordet skal du dele ut til 7 kolonner. I de tre første kolonnene skal det være 4 kort, i de siste fire kolonnene skal det være tre kort i hver kolonne.MÅL:

Målet er her å bygge fra Kong til Ess i sekvens nedover i en kolonne i bordet. Sekvensen skal være i samme farge (f.eks en sekvens kun i spar). Dette skal du gjøre med alle kortene, så i alt blir det 4 slike sekvenser.Regler

I bordet kan du bygge nedover i verdi, uavhengig av farge. Du kan flytte på "ekte" sekvenser, altså sekvenser i samme farge. Ellers kan du kun flytte ett kort, det nederste i kolonnen. En tom kolonne kan fylles med hvilket som helst ledig kort, eller en ekte sekvens. Når du ikke har flere trekk igjen og når du har kort i hver kolonne, kan du ta kort fra stokken. MEN, når du gjør det, må du legge ett kort nederst i hver kolonne. Dette er ingen fordel, så ordne gode sekvenser så godt du kan før du snur kort fra stokken. Det beste er å få bygd ekte sekvenser så fort du kan, og få tomme kolonner så raskt du kan, så du får plassert ekte sekvenser der. Når du har en ekte sekvens, fra Kong og ned til Ess, kan du ta vekk hele sekvensen. I denne versjonen av Spider har du også tilgang til en Fricelle. Dit kan du flytte ett kort, eller en ekte sekvens, og du kan fortsette å bygge på sekvensen!!


Andre varianter av denne kabalen:

Spider
Charlottekabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019
Privacy PolicyTerms of useKontakt ossLinker