Kabal24.no


Søk på kabal-navn:
Besøk vår bokbutikk!

Finn mange bøker om kabaler.

Kjøp deg en god kortstokk!

Regler til kabalen Lady Jane

Her en lett kabal, som du vil få opp en av de første gangene du spiller. Stor fleksibilitet i hvordan du bygger i bordet.
Vanskelighetsgrad: 10
Antall kortstokker: 2


Utdeling/klargjøring av kabalen

Legg ut 10 kolonner først, kortene med spillsiden opp. Neste rad begynner du i 2 kolonne, ett kort hver kolonne mot høyre. Neste rad i kolonne 3 osv bortover. Snu 3 kort fra stokken og legg i utslagsbunken, kun det øverste skal vise.

MÅL:

Mål er å bygge fra Ess til Konge i hver sin farge i åtte ut-bunker (spar,hjerter, ruter og kløver).Regler

Utslagsbunken kan du snu èn gang. I Lady Jane - kabalen kan du både bygge kun etter verdi (8-7-6 uavhengig av farge) og bygge etter farge og verdi (ruter 10 - ruter 9 - ruter 8). Bygger du etter verdi kan du kun flytte på det nederste kortet i raden. Bygger du etter farge og verdi kan du flytte hele sekvensen. !! Ledige plasser kan du flytte hvilket som helst kort til.


Andre varianter av denne kabalen:

Double Jane
Arabella
Inquisitor
Quizzie

kabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019
Privacy PolicyTerms of useKontakt ossLinker