Kabal24.no


Søk på kabal-navn:
Besøk vår bokbutikk!

Finn mange bøker om kabaler.

Kjøp deg en god kortstokk!

Regler til kabalen Single Interchange


Vanskelighetsgrad: 1
Antall kortstokker: 1


Utdeling/klargjøring av kabalen

Del ut i 5 kolonner i bordet. Første raden med kortsiden opp, så neste med kortsiden ned osv. I alt 5 rader. Snu også ett kort i utslagsbunken.MÅL:

Mål er å bygge fra Ess til Konge i hver sin farge i fire ut-bunker (spar,hjerter, ruter og kløver).Regler

I bordet bygger du nedover i verdi, i samme farge (spar på spar, hjerter på hjerter osv). Du kan flytte på ordnede sekvenser, og tomme kolonner kan kun fylles med en konge, eller en sekvens som starter med en konge. Til utslagsbunken snur du ett og ett kort, og kan ikke snu den og dele ut på nytt.


Andre varianter av denne kabalen:

Interchange
Quadruple Interchange
Unlimited


kabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019
Privacy PolicyTerms of useKontakt ossLinker