Kabal24.no


Søk på kabal-navn:
Besøk vår bokbutikk!

Finn mange bøker om kabaler.

Kjøp deg en god kortstokk!

Regler til kabalen Seven Steps


Vanskelighetsgrad: 2
Antall kortstokker: 2


Utdeling/klargjøring av kabalen

De "syv stegene" som kabalen er kalt opp etter, er de syv kortene du kan legge i en reservebunke. Del de med kortsiden opp, og slik at du ser alle kortene. Så til bordet: del ut først ett kort i første kolonne med kortsiden opp, deretter skal du dele videre med kortside ned i 6 kolonner. Totalt altså 7 kolonner. Neste rad deler du fra kolonne 2, så fra kolonne 3, så 4 osv osv til du er komt helt bort så du starter på kolonne 7. Etter det skal du dele ett siste kort med kortsiden opp i kolonnene fra 2 til og med 7. Snu så ett kort i utslagsbunken, og du er klar.MÅL:

Mål er å bygge fra Ess til Konge i hver sin farge i åtte ut-bunker (spar,hjerter, ruter og kløver).Regler

Du bygger i bordet - motsatte farger, sort på rød, rød på sort - nedover i verdi. Du kan flytte på ordnede sekvenser (sekvenser som ikke har kort under seg som ikke er i sekvensen) - videre til en annen kolonne, så lenge det øverste kortet i sekvensen er en i verdi lavere og i motsatt farge enn det nederste kortet i kolonnen som du flytter til. Tomme kolonne fyller du med hvilket som helst ledig kort, eller en ordnet sekvens. Fra stokken snur du ett og ett kort til utslagsbunken. Den kan du ikke snu. Kortene i reservebunken er alle ledige, og kan spille ut i bordet når du ønsker - og så lenge du kan legge de nederst i en sekvens, eller i en tom kolonne.


Andre varianter av denne kabalen:

Seven Devils
Stepskabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019
Privacy PolicyTerms of useKontakt ossLinker