Kabal24.no


Søk på kabal-navn:
Besøk vår bokbutikk!

Finn mange bøker om kabaler.

Kjøp deg en god kortstokk!

Regler til kabalen Seven by Seven Alt


Vanskelighetsgrad: 5
Antall kortstokker: 1


Utdeling/klargjøring av kabalen

Del ut til syv kolonner i bordet, med syv kort i hver. Så deler du ut ett kort til hver av fricellene.MÅL:

Mål er å bygge fra Ess til Konge i hver sin farge i fire ut-bunker (spar,hjerter, ruter og kløver).Regler

Du kan bygge nedover i verdi (1 i verdi) i bordet, med rødt kort på sort, sort på rødt. Du kan i utgangspunktet kun flytte på ett og ett kort, men med hjelp av friceller kan du klare å flytte på flere. Forsøk derfor å holde celler opne, eller planlegg kortsiktige plasseringer der. Du har 3 friceller, og kun ett kort er lov i hver celle. En tom kolonne kan fylles med hvilket som helst ledig kort. Når du står fast, kan du samle sammen alle kortene i bordet og i cellene to ganger. Det gjør du ved å først ta opp kortene i kolonnen til høyre, så den ved siden av osv mot venstre, til du til slutt tar bort kortene i cellene. Snu stokken og del så ut igjen, en rad av gangen i bordet, og til slutt - de tre siste kortene i hver sin fricelle.


Andre varianter av denne kabalen:

FreeCell
Seven by Sevenkabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019
Privacy PolicyTerms of useKontakt ossLinker