Kabal24.no


Søk på kabal-navn:
Besøk vår bokbutikk!

Finn mange bøker om kabaler.

Kjøp deg en god kortstokk!

Regler til kabalen Senate


Vanskelighetsgrad: 2
Antall kortstokker: 2


Utdeling/klargjøring av kabalen

Finn først alle Essene, og legg de i hver sin ut-bunke. Så deler du ut til fire kolonner, ett kort i hver. Så har du 8 reservebunker, ett kort i hver.MÅL:

Mål er å bygge fra Ess til Konge i hver sin farge i åtte ut-bunker (spar,hjerter, ruter og kløver).Regler

Kolonnene i bordet bygges ned i verdi, etter farge (spar på spar, hjerter på hjerter). Du kan flytte på ett og ett kort (Det nederste i en kolonne), eller en korrekt ordnet sekvens. En tom kolonne erstattes med valgfritt kort fra reserven. Når du måtte ønske (eller når du står fast) legger du ett kort i hver av reservebunkene fra stokken. Du kan legge reservebunkene som kolonner så du kan se hvilke kort som er i hver bunke, men du kan ikke bygge noe her.


Andre varianter av denne kabalen:

Kingsdown Eights
Cicely
Tournament
Algerian Patience

kabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019
Privacy PolicyTerms of useKontakt ossLinker