Kabal24.no


Søk på kabal-navn:
Besøk vår bokbutikk!

Finn mange bøker om kabaler.

Kjøp deg en god kortstokk!

Utvalgte kabaler fra kabal24.no:

Castles in SpainTriple KlondikeBraid SolitaireRegler til kabalen Sea Scorpion


Vanskelighetsgrad: 9
Antall kortstokker: 1


Utdeling/klargjøring av kabalen

Del ut til 10 kolonner i bordet, med fem kort i hver. Deretter ett kort til i første og siste kolonne. Alle kort med kortsiden opp.MÅL:

Lag fire sett i bordet med sekvenser fra Konge ned til Ess, en sekvens i hver farge (spar,hjerter,ruter og kløver).Regler

I denne kabalen har du fire friceller tilgjengelig. Her kan du lagre ett kort i hver celle. I bordet bygger du nedover i verdi , med spar på spar, hjerter på hjerter osv. Du kan flytte på ett og ett kort, eller på en korrekt ordnet sekvens. Du kan også klare å flytte på mer enn ett kort om gangen utenom sekvenser, men da må du ha nok friceller (og tomme kolonner) tilgjengelig for å klare det. En tom kolonne kan kun fylles av en Konge, men når alle Kongene ligger som første kort i en kolonne, kan du fylle en tom kolonne med hvilket som helst ledig kort /sekvens.


Andre varianter av denne kabalen:

Scorpion
Sea Towers
Scorpion Towers


kabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019
Privacy PolicyTerms of useKontakt ossLinker