Kabal24.no


Søk på kabal-navn:
Besøk vår bokbutikk!

Finn mange bøker om kabaler.

Kjøp deg en god kortstokk!

Regler til kabalen Scorpion

En av klassikerene dette, og som er utgangspunkt for en rekke andre kabaler.
Vanskelighetsgrad: 4
Antall kortstokker: 1


Utdeling/klargjøring av kabalen

Du skal dele ut til 7 kolonner. I de fire første kolonnene skal de tre første kortene vere med kortsiden ned. Ellers skal kortene være med kortsiden opp, i alt 7 rader.

MÅL:

Bygge alle kortene i sekvens etter farge fra Kong ned til Ess, i alt 4 slike sekvenser (en kun i spar, en kun i hjerter osv).Regler

I Skorpion kabaler kan du flytte på kort i en kolonne så lenge det kortet som er øverst blant kortene du flytter er en verdi lavere og i samme farge som det nederste kortet i den kolonnen du flytter til er. Kortene må altså ikke være i sekvens, bortsett fra de to kortene nevnt over. Tomme kolonner kan fylles med konge. Du har tre kort igjen i stokken, og når du ønsker det, kan du dele desse ut i de tre første kolonnene, nederst.


Andre varianter av denne kabalen:

Scorpion II
Double Scorpion
Scorpion Tail
Spider
Antares

kabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019
Privacy PolicyTerms of useKontakt ossLinker