Kabal24.no


Søk på kabal-navn:
Besøk vår bokbutikk!

Finn mange bøker om kabaler.

Kjøp deg en god kortstokk!

Utvalgte kabaler fra kabal24.no:

Flower GardenAmerican ToadBristol 2Regler til kabalen Saxony


Vanskelighetsgrad: 9
Antall kortstokker: 2


Utdeling/klargjøring av kabalen

Finn først frem alle essene, og legg de i hver sin ut-bunke. I bordet skal du ha 8 kolonner, med 1 kort i hver kolonne, med kortsiden opp. I tillegg skal du ha 8 reserve-celler, med ett kort hver.MÅL:

Mål er å bygge fra Ess til Konge i hver sin farge i åtte ut-bunker (spar,hjerter, ruter og kløver).Regler

Her kan du ikke bygge i bordet i det hele tatt. Du kan kun flytte ett og ett kort, og må enten flytte fra bordet til reserven, eller fra bordet og ut. Derimot kan du bygge i fire av reservene. Der kan du bygge ned i farge. De andre fire kan du ikke bygge i, der kan bare være ett kort. Tomme kolonner eller celler kan fylles med et ledig kort. Når du ikke har flere trekk igjen (eller når du måtte ønske), kan du legge ett nytt kort i hver kolonne i bordet. Når stokken er tom, og du ikke har flere trekk igjen, har du enten klart kabalen eller tapt.


Andre varianter av denne kabalen:

Tournament
Kingsdown Eightskabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019
Privacy PolicyTerms of useKontakt ossLinker