Kabal24.no


Søk på kabal-navn:
Besøk vår bokbutikk!

Finn mange bøker om kabaler.

Kjøp deg en god kortstokk!

Utvalgte kabaler fra kabal24.no:

Double KlondikeGolfStrategyRegler til kabalen Samara


Vanskelighetsgrad: 1
Antall kortstokker: 1


Utdeling/klargjøring av kabalen

Her skal du dele ut til syv kolonner, og kun det nederste i hver kolonne skal være med kortsiden opp. Du skal ha ett kort i første kolonne, tre kort i den andre, fem kort i den tredje, deretter 7, 5, 3 og ett kort i den siste.MÅL:

Mål er å bygge fra Ess til Konge i hver sin farge i fire ut-bunker (spar,hjerter, ruter og kløver).Regler

I bordet bygger du ned i verdi, i samme farge (spar på spar, hjerter på hjerter osv). Til en tom kolonne må du flytte en konge, eller en gruppe kort som starter med en konge. Dette er en Skorpion-kabal, det betyr at du kan flytte kort fra en kolonne til en annen, selv om kortene under i kolonnen ikke er i sekvens. Så lenge det øverste kortet av de du flytter er i samme farge og en under det kortet du flytter til, går det bra. Når du ønsker det kan du ta kort fra stokken - du må da legge ett kort nederst i hver kolonne.


Andre varianter av denne kabalen:

Russian Solitaire
Yukonkabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019
Privacy PolicyTerms of useKontakt ossLinker