Kabal24.no


Søk på kabal-navn:
Besøk vår bokbutikk!

Finn mange bøker om kabaler.

Kjøp deg en god kortstokk!

Utvalgte kabaler fra kabal24.no:

British SquareMagic Castle SolitairGood MeasureRegler til kabalen Salic Law


Vanskelighetsgrad: 5
Antall kortstokker: 2


Utdeling/klargjøring av kabalen

Først finner du en Konge, og legger den i bordet. Så snur du stokken, slik at den ligger med kortsiden opp.MÅL:

Bygge åtte ut-bunker fra Ess til Knekt, uavhengig av farge.Regler

Først litt om hva du skal gjøre, så litt om strategi etterpå. Dette gjør du: Du kan kun legge i den første kolonnen (den med den startende Kongen), eller til ut-bunkene - helt til det kommer en ny Konge øverst i stokken. Den skal du da starte kolonne 2 med. Slik gjentar det seg hele tiden, til du har fått ut alle Kongene og til stokken er tom. Da er du ferdig med del 1. Mer om del 2 senere. Damer er egentlig ikke med i kabalen, så når du får en Dame legger du den i sin egen ut-bunke. Alle Esser du får i stokken legger du som start kort i hver ut-bunke.
Strategi/regler. Det som er viktig å få med seg her er at når Del 1 er ferdig, kan du kun flytte det nederste kortet i en kolonne til en ut-bunke, Eller til en Konge uten noe kort under seg i kolonnen. Det er dette som er strategi-delen. Når du legger ut kort fra stokken til kolonnene, kan du velge om du vil legge kortet i den kolonnen du skal i bordet, eller til en ut-bunke. Alle kort som ligger nederst i en kolonne kan også flyttes ut til en ut-bunke hele tiden- så her er det om å gjøre å få så mange Konger liggende alene i bordet som mulig, da de er å regne som friceller. Jo flere Konger ledige, jo flere friceller. Så når Del 2 begynner, er du helt avhengig av å ha gjort en god Del 1 først.


Andre varianter av denne kabalen:


kabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019
Privacy PolicyTerms of useKontakt ossLinker