Kabal24.no


Søk på kabal-navn:
Besøk vår bokbutikk!

Finn mange bøker om kabaler.

Kjøp deg en god kortstokk!

Utvalgte kabaler fra kabal24.no:

Le CadranEgypt Pyramid SolitaireShadow SolitaireRegler til kabalen Royal Rendezvous


Vanskelighetsgrad: 6
Antall kortstokker: 2


Utdeling/klargjøring av kabalen

Finn først alle Ess og og fire toere (en fra hver farge - spar,hjerter, ruter og kløver). Legg 4 Ess ved siden av hverandre øverst i bordet, og 4 Ess ved siden av hverandre rett under. En ess fra hver farge både øverst og nederst. Legg 2 toere til venstre for de nederste Essene, og 2 toere til høyre. Under deler du ut 16 bunker, med ett kort i hver. Alle kort med kortsiden opp. Snu også ett kort til utslagsbunken.MÅL:

De fire øverste Ess-bunkene skal bygges opp en i verdi opp til Konge, du følger farge (spar på spar, hjerter på hjerter osv). De fire nederste Essene bygges opp to i verdi (Ess - 3 - 5 - 7 osv) , også det med å følge farge. 2-bunkene deles også opp 2 i verdi (2 - 4 - 6 osv). Følg farge også her. Kongene har sine egne bunker, de skal møtes to oppe til venstre for de øverste Essene, og to til høyre.Regler

De 16 kortene i bordet kan kun flyttes til en av ut-bunkene. Når du tar bort ett kort, fylles plassen med en plass fra utslagsbunken, når den er tom, fra stokken. Fra stokken snur du ett og ett kort til utslagsbunken. Når stokken er tom kan du ikke dele ut bunken igjen.


Andre varianter av denne kabalen:

Twenty
Carpetkabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019
Privacy PolicyTerms of useKontakt ossLinker