Kabal24.no


Søk på kabal-navn:
Besøk vår bokbutikk!

Finn mange bøker om kabaler.

Kjøp deg en god kortstokk!

Regler til kabalen Rough Rider


Vanskelighetsgrad: 1
Antall kortstokker: 2


Utdeling/klargjøring av kabalen

Del ut til 10 kolonner i bordet, første rad med kortside ned, så tre rader med kortsiden opp. Snu også ett kort til utslagsbunken.MÅL:

Mål er å bygge fra Ess til Konge i hver sin farge i åtte ut-bunker (spar,hjerter, ruter og kløver).Regler

Bygg nedover i verdi og i farge (spar på spar, hjerter på hjerter). Du kan kun flytte på ett og ett kort (det nederste i en kolonne). En tom kolonne fylles med hvilket som helst ledig kort. Fra stokken snur du ett og ett kort til utslagsbunken. Toppkortet kan brukes til å bygge med i bordet, eller å legge i en av ut-bunkene. Når stokken er tom, kan du ikke dele ut igjen.


Andre varianter av denne kabalen:

Forty Thieves
Cadran
Josephine
San Juan Hill

kabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019
Privacy PolicyTerms of useKontakt ossLinker