Kabal24.no


Søk på kabal-navn:
Besøk vår bokbutikk!

Finn mange bøker om kabaler.

Kjøp deg en god kortstokk!

Utvalgte kabaler fra kabal24.no:

BellMiss MilliganBahamas Tripeaks SolitaireRegler til kabalen Chameleon


Vanskelighetsgrad: 1
Antall kortstokker: 1


Utdeling/klargjøring av kabalen

Del ut ett kort til den første ut-bunken. Dette er det laveste kortet, og du skal bygge hver ut-bunke videre fra dette kortet, opp og rundt til kortet en under i verdi fra startkortet. Del så ut ett kort i tre kolonner i bordet, samt 12 kort til reservebunken. Snu et kort i utslagsbunken, og du er klar.MÅL:

Bygge opp fra det første kortet i utbunken og helt opp til det som da er det høyeste kortet. Du bygger hver bunke i hver sin farge, en i spar en i hjerter osv.Regler

I bordet bygger du nedover i verdi uavhengig av farge. Du kan legge det høyeste kortet fra reserve-bunken i sekvenser nederst i en rekke. Sekvenser kan flyttes til ny kolonne, om det laveste kortet i kolonnen du flytter til passer inn som høyeste kort i sekvensen. Blir det en kolonne ledig skal du ta det neste kortet fra reservebunken, og legge det der. Når reservebunken er tom, kan du flytte hvilket som helst ledig kort dit. Fra stokken snur du ett og ett kort til utslagsbunken. Du kan ikke snu utslagsbunken. Husk at du bygger nedover også fra 2 -1 - konge - dame og så videre.


Andre varianter av denne kabalen:

Canfield
Storehousekabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019
Privacy PolicyTerms of useKontakt ossLinker