Kabal24.no


Søk på kabal-navn:
Besøk vår bokbutikk!

Finn mange bøker om kabaler.

Kjøp deg en god kortstokk!

Regler til kabalen Random


Vanskelighetsgrad: 8
Antall kortstokker: 2


Utdeling/klargjøring av kabalen

Først, legg ut et kort i den første ut-bunken. Så deler du ut ett kort i første kolonne med kortsiden opp, deretter skal du dele videre med kortside ned i 8 kolonner. Totalt altså 9 kolonner. Neste rad deler du fra kolonne 2, så fra kolonne 3, så 4 osv osv til du er komt helt bort så du starter på kolonne 9. Etter det skal du dele ett siste kort med kortsiden opp i kolonnene fra 2 til og med 9. Snu så ett kort i utslagsbunken, og du er klar.MÅL:

Bygge åtte ut-bunker, som alle starter med det første kortet du snudde og la i den første ut-bunken. Du bygger rundt, fra f.eks 5 til Konge til ess og opp til fire, og følger farge - Spar på spar, hjerter på hjerter osv.Regler

Du bygger i bordet - motsatte farger, sort på rød, rød på sort - nedover i verdi. Du kan flytte på ett og ett kort, eller på ordnede sekvenser. En tom kolonne kan fylles med et som er det laveste kortet (det som er en under i verdi det første kortet du la ut i ut-bunken. Fra stokken snur du først tre og tre kort til stokken er tom, så snur du bunken, og nå legger du to og to kort. Siste gangen kan du legge ett og ett kort.


Andre varianter av denne kabalen:

Harp
Gold Rushkabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019
Privacy PolicyTerms of useKontakt ossLinker