Kabal24.no


Søk på kabal-navn:
Besøk vår bokbutikk!

Finn mange bøker om kabaler.

Kjøp deg en god kortstokk!

Utvalgte kabaler fra kabal24.no:

Kings SolitaireAli BabaMazeRegler til kabalen Rainbow


Vanskelighetsgrad: 2
Antall kortstokker: 1


Utdeling/klargjøring av kabalen

Del ut ett kort til den første ut-bunken. Dette er det laveste kortet, og du skal starte hver ut-bunke med dette kortet. Del så ut ett kort i fire kolonner i bordet, samt 13 kort til reservebunken. Snu et kort i utslagsbunken, og du er klar.

MÅL:

Bygge opp fra det første kortet i utbunken og helt opp til det som da er det høyeste kortet. Du bygger bunkene etter farge, spar på spar, hjerter på hjerter osv.Regler

I bordet bygger du nedover i verdi uavhengig av farge. Du kan legge det høyeste kortet fra reserve-bunken i sekvenser nederst i en rekke. Sekvenser kan flyttes til ny kolonne, om det laveste kortet i kolonnen du flytter til passer inn som høyeste kort i sekvensen. Blir det en kolonne ledig skal du ta det neste kortet fra reservebunken, og legge det der. Når reservebunken er tom, kan du flytte hvilket som helst ledig kort dit. Fra stokken snur du ett og ett kort. Du kan ikke snu utslagsbunken . Husk at du bygger nedover også fra 2 -1 - konge - dame og så videre.


Andre varianter av denne kabalen:

Canfield
Chameleon
Storehouse


kabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019
Privacy PolicyTerms of useKontakt ossLinker