Kabal24.no


Søk på kabal-navn:
Besøk vår bokbutikk!

Finn mange bøker om kabaler.

Kjøp deg en god kortstokk!

Regler til kabalen Quadruple Scorpion


Vanskelighetsgrad: 1
Antall kortstokker: 4


Utdeling/klargjøring av kabalen

Du skal dele ut til 21 kolonner 9 kort i hver kolonne. I de første syv kolonnene skal de seks første kortene vere med kortsiden ned. Ellers skal kortene være med kortsiden opp.MÅL:

Bygge alle kortene i sekvens og i farger (f.eks en sekvens kun bestående av spar)fra Kong ned til Ess, i alt 16 slike sekvenser.Regler

I Skorpion kabaler kan du flytte på kort i en kolonne så lenge det kortet som er øverst blant kortene du flytter er en verdi lavere og i samme farge (spar på spar, hjerter på hjerter osv) som det nederste kortet i den kolonnen du flytter til er. Kortene må altså ikke være i sekvens, bortsett fra de to kortene nevnt over. Tomme kolonner kan fylles med konge. Du har nitten kort igjen i stokken, og når du ønsker det, kan du dele desse ut i de nitten første kolonnene, nederst.


Andre varianter av denne kabalen:

Scorpion
Double Scorpion
Triple Scorpion


kabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019
Privacy PolicyTerms of useKontakt ossLinker