Kabal24.no


Søk på kabal-navn:
Besøk vår bokbutikk!

Finn mange bøker om kabaler.

Kjøp deg en god kortstokk!

Utvalgte kabaler fra kabal24.no:

Aces UpThieves of Egypt 2Pyramid SolitaireRegler til kabalen Quadruple Canfield


Vanskelighetsgrad: 10
Antall kortstokker: 4


Utdeling/klargjøring av kabalen

Del ut ett kort til den første ut-bunken. Dette er det laveste kortet, og du skal bygge hver ut bunke etter farge fra dette kortet (spar på spar, hjerter på hjerter). Del så ut ett kort i åtte kolonner i bordet, samt 39 kort til reservebunken. Snu et kort i utslagsbunken, og du er klar.MÅL:

Bygge opp fra det første kortet i utbunken og helt opp til det som da er det høyeste kortet. Du bygger i farge i hver bunke.Regler

I bordet bygger du nedover etter motsatt farge-prinsippet (rød-sort). Du kan legge det høyeste kortet fra reserve-bunken i sekvenser nederst i en rekke. Sekvenser kan flyttes til ny kolonne, om det laveste kortet i kolonnen du flytter til passer inn som høyeste kort i sekvensen. Blir det en kolonne ledig skal du ta det neste kortet fra reservebunken, og legge det der. Når reservebunken er tom, kan du flytte hvilket som helst ledig kort dit. Fra stokken kan du velge om du vil snu tre og tre kort, eller ett og ett. Du kan snu utslagsbunken så mange ganger du vil. Husk at du bygger nedover også fra 2 -1 - konge - dame og så videre.


Andre varianter av denne kabalen:

Canfield
Double Canfield
Triple Canfield


kabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019
Privacy PolicyTerms of useKontakt ossLinker