Kabal24.no


Søk på kabal-navn:
Besøk vår bokbutikk!

Finn mange bøker om kabaler.

Kjøp deg en god kortstokk!

Utvalgte kabaler fra kabal24.no:

Westcliff TabletPoker FrenzyCard PairsRegler til kabalen Pyramid Clear

Her er det kun pyramiden i bordet du må få bort.
Vanskelighetsgrad: 3
Antall kortstokker: 1


Utdeling/klargjøring av kabalen

Lag en pyramide med 7 rader. Ett kort i første, to i andre, tre i tredje osv. I alt 28 kort. Snu også ett kort til utslagsbunken.MÅL:

Du skal legge sammen to kort til 13, da kan du ta de bort. Målet er å få bort alle kortene i pyramiden. Konger tas bare bort etter hvert som de er ledige.Regler

Du kan kun bygge med kort som er opne (som ikke har kort oppå seg). Ta vekk to og to kort (eller bare kongen) som til sammen er 13, enten ett fra utslagsbunken og ett fra bordet, eller begge fra bordet. Legg ett og ett kort fra stokken til utslagsbunken. denne kan du snu to ganger.


Andre varianter av denne kabalen:

Pyramid
kabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019
Privacy PolicyTerms of useKontakt ossLinker