Kabal24.no


Søk på kabal-navn:




Besøk vår bokbutikk!

Finn mange bøker om kabaler.

Kjøp deg en god kortstokk!

Utvalgte kabaler fra kabal24.no:

Power Solitaire



Gaps Solitaire



Poker Solitaire



Regler til kabalen Pumpkin

En variant av Lady Jane og Arabella, med 3 kortstokker.
Vanskelighetsgrad: 5
Antall kortstokker: 3


Utdeling/klargjøring av kabalen

I bordet har du 13 kolonner. Ett kort i første, 2 i andre, 3 i tredje osv. Alle med kortsiden opp. Snu også ett kort til utslagsbunken.



MÅL:

Mål er å bygge fra Ess til Konge i hver sin farge i tolv ut-bunker (spar,hjerter, ruter og kløver).



Regler

Bygg nedover i verdi, med sort kort på rødt, rødt på sort. Flytt på ett og ett ledig kort, eller på en korrekt ordnet sekvens. En tom kolonne fylles med en Konge, eller sekvens som starter med en Konge. Du snur ett og ett kort til utslagsbunken, når stokken er tom kan du ikke snu bunken.


Andre varianter av denne kabalen:

Lady Jane
Arabella



kabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019
Privacy PolicyTerms of useKontakt ossLinker