Kabal24.no


Søk på kabal-navn:
Besøk vår bokbutikk!

Finn mange bøker om kabaler.

Kjøp deg en god kortstokk!

Utvalgte kabaler fra kabal24.no:

TrefoilPicture GalleryMidnight SunitaireRegler til kabalen Preference


Vanskelighetsgrad: 8
Antall kortstokker: 1


Utdeling/klargjøring av kabalen

Finn først Essene, og legg de i hver sin ut-bunke. Del ut til 8 kolonner i bordet, ett kort i hver, og ett kort til utslagsbunken.MÅL:

Mål er å bygge fra Ess til Konge i hver sin farge i fire ut-bunker (spar,hjerter, ruter og kløver).Regler

Du bygger nedover i verdi, etter farge (spar på spar, hjerter på hjerter osv). Du kan flytte på ett og ett kort, og bygge på nederste kort i en annen kolonne. En tom kolonne fylles fra utslagsbunken, eller fra stokken. Fra stokken snur du ett og ett kort til utslagsbunken. Du kan ikke snu denne og dele ut på nytt.


Andre varianter av denne kabalen:

Fortune's Favor
The Boldkabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019
Privacy PolicyTerms of useKontakt ossLinker