Kabal24.no


Søk på kabal-navn:
Besøk vår bokbutikk!

Finn mange bøker om kabaler.

Kjøp deg en god kortstokk!

Utvalgte kabaler fra kabal24.no:

Sea Tower SolitairePyramid SolitaireAlaskaRegler til kabalen Pigtail

Denne kabalen ligner på den kjente kabalen Braid, men i disse reglene kan du ikke velge bygge-retning.
Vanskelighetsgrad: 1
Antall kortstokker: 2


Utdeling/klargjøring av kabalen

Del ut ett kort til en av ut-bunkene. Deretter ett kort til hver av bunkene i bordet, 12 stykker. Snu også ett kort til utslagsbunken. Før vi går videre må du se for deg hvordan bordet bygges opp: fire ut-bunker helt til venstre, under hverandre. Det samme på høyre siden. Helt i midten en hel kolonne med reservekort. Legg 20 kort der med kortsiden opp. Rett til venstre og høyre for reserven legger du fire bunker nedover. Disse kalles for sidene. Mellom sidene og ut-bunkene på venstre og høyre skal du ha ett kort mellom de to øverste og to nederste kortene. Disse fire kortene kalles hjørnene. Da skal du nå ha 12 bunker i bordet, og en reserve bestående av 20 kort, samt ett kort i en av åtte ut-bunker. Plasser så stokken mellom to av hjørnene, og legg ut ett kort til utslagsbunken, under stokken. Da er du klar !

MÅL:

Bygg ut-bunkene opp i verdi fra Startkortet og rundt til kortet en under i verdi. Du skal følge farge, spar på spar, hjerter på hjerter.Regler

Du kan ikke bygge på noen av bunkene i bordet, kun flytte til en av ut-bunkene. Kort fra "Siden" erstattes med kort fra stokken, kort i "Hjørnene" erstattes med kort fra reserven. Fra stokken snur du ett og ett kort til utslagsbunken. Toppkortet i bunken kan kun flyttes til en av ut-bunkene.
OBS: Online versjonen er veldig lik reglene for Pigtail, men forskjellen er at i Online versjonen (som egentlig er til kabalen Braid) kan du velge hvilken retning du bygger ut-bunkene.


Andre varianter av denne kabalen:

Fort
kabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019
Privacy PolicyTerms of useKontakt ossLinker