Kabal24.no


Søk på kabal-navn:
Besøk vår bokbutikk!

Finn mange bøker om kabaler.

Kjøp deg en god kortstokk!

Utvalgte kabaler fra kabal24.no:

Baker's GameNivernaiseKlondike 13Regler til kabalen Persian Rug

Ett av tre "teppe-spill", hvor kortene ser "flettet"ut i bordet.
Vanskelighetsgrad: 5
Antall kortstokker: 2


Utdeling/klargjøring av kabalen

Finn først 4 Ess, en fra hver farge - og legg de i hver sin ut-bunke på venstre siden. Så finner du fire Konger, en fra hver farge - og legger de i hver sin ut-bunke på høyre side. Så skal du "bygge" bordet. I alt skal det være 64 kort der. De skal legges som 8 kort bortover, i åtte rekker nedover. første rekke starter med ett stående kort, så ett liggende osv. Andre rekke starter med et liggende kort, så ett stående osv. Fortsett nedover slik, med annenhver rekke stående, annenhver liggende. Resten av kortene i stokken deles ut til 8 reservebunker, hver med 4 kort, kortsiden opp.MÅL:

Bygg de fire ut-bunkene som starter med Ess opp til Konge i hver farge (en med spar, en med hjerter osv). De fire ut-bunkene som starter med Konge bygges ned til Ess, også det i hver farge.Regler

Du kan kun flytte på kort som har minst en av de korte sidene fri. Det vil si at når du starter, er det kun 16 av de ytterste kortene du kan flytte på. Etterhver som kabalen går fremover, vil flere og flere kort være tilgjengelige. Ledige kort i bordet kan enten flyttes til en av ut-bunkene, eller du kan bygge på topp-kortet i en av reservebunkene, om kortet er i samme farge (spar på spar, hjerter på hjerter osv), og en over eller under i verdi. Reservebunkene kan bygges opp eller ned i verdi, med bygg i samme farge (spar på spar, hjerter på hjerter osv). Blir en reservebunke tom, kan du starte en ny med hvilket som helst ledig kort.


Andre varianter av denne kabalen:

Crazy Quilt
Indian Carpetkabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019
Privacy PolicyTerms of useKontakt ossLinker