Kabal24.no


Søk på kabal-navn:
Besøk vår bokbutikk!

Finn mange bøker om kabaler.

Kjøp deg en god kortstokk!

Regler til kabalen Patriarchs


Vanskelighetsgrad: 3
Antall kortstokker: 2


Utdeling/klargjøring av kabalen

Finn fire Ess, og legg de i hver sin ut-bunke på vensre side av bordet, under hverandre. Så finner du fire Konger og legger de på samme måte til høyre på bordet. En fra hver farge (spar,hjerter,ruter og kløver) gjelder for både Ess og Konger. Så deler du ut 9 kort i bordet, 3*3, alle med kortsiden opp. Snu også ett kort til utslagsbunken.

MÅL:

Bygg Ess-bunkene opp fra Ess til Konge, og Konge-bunkene ned fra Konge til Ess. Du følger farge i alle bunkene (spar på spar, hjerter på hjerter osv).Regler

Du kan ikke bygge i bordet, kun flytte til en av ut-bunkene. Når du flytter et kort, erstatter du det med et kort fra utslagsbunken, eller fra stokken om bunken er tom. Fra stokken snur du ett og ett kort til utslagsbunken. Toppkortet kan flyttes til en av de tomme plassene i bordet, eller til en av ut-bunkene. Når stokken er tom, kan du snu bunken, og dele ut en gang til.


Andre varianter av denne kabalen:

Picture Patience
kabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019
Privacy PolicyTerms of useKontakt ossLinker