Kabal24.no


Søk på kabal-navn:
Besøk vår bokbutikk!

Finn mange bøker om kabaler.

Kjøp deg en god kortstokk!

Utvalgte kabaler fra kabal24.no:

HardcellPyramid SolitaireLabyrinth SolitaireRegler til kabalen Outback


Vanskelighetsgrad: 1
Antall kortstokker: 2


Utdeling/klargjøring av kabalen

Del ut til 7 kolonner, syv kort i hver kolonne med kortsiden opp. Snu også ett kort fra stokken til utslagsbunken.MÅL:

Mål er å bygge fra Ess til Konge i hver sin farge i åtte ut-bunker (spar,hjerter, ruter og kløver).Regler

I bordet bygger du nedover i verdi i samme farge (spar på spar, hjerter på hjerter). Til en tom kolonne må du flytte en konge, eller en gruppe kort som starter med en konge. Dette er en Skorpion-kabal, det betyr at du kan flytte kort fra en kolonne til en annen, selv om kortene under i kolonnen ikke er i sekvens. Så lenge det øverste kortet av de du flytter er en lavere og i samme farge som det kortet du flytter til, går det bra. Fra stokken snur du ett og ett kort, du kan ikke starte på nytt igjen når stokken er tom.


Andre varianter av denne kabalen:

Australian Patience
Darwinkabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019
Privacy PolicyTerms of useKontakt ossLinker