Kabal24.no


Søk på kabal-navn:
Besøk vår bokbutikk!

Finn mange bøker om kabaler.

Kjøp deg en god kortstokk!

Utvalgte kabaler fra kabal24.no:

Tarantula IIChinese SolitaireStreetsRegler til kabalen Osmotic cell


Vanskelighetsgrad: 10
Antall kortstokker: 1


Utdeling/klargjøring av kabalen

Del ut 8 kolonner i bordet, med 6 kort i hver. Så ett kort til i de fire første kolonnene. Alle kortene med kortsiden opp.MÅL:

Bygg fire utbunker opp fra Ess til Konge i hver farge (en i spar, en i hjerter osv). Den første Essen du får legger du i ut-bunken til venstre, den neste i bunke 2 osv. Regelen er at du kan ikke bygge høyere i verdi enn hva bunken til venstre for den du vil bygge til er komt til. Eksempel: du er kom til Hjerter 5 i den første ut-bunken. Da er det det lengste du kan bygge i bunke 2, f.eks om den er i spar, så kan du bygge den til Spar 5, men ikke lenger - Før bunke en er bygd lenger først.Regler

Du har 4 friceller tilgjengelig. I de kan du lagre ett kort om gangen. Bygg nedover i verdi i bordet, med rødt kort på sort, sort på rødt. Du kan i utgangspunktet kun flytte på ett og ett kort, men med hjelp av friceller (og tomme kolonne) kan du klare å flytte på flere om gangen. En tom kolonne kan fylles med hvilket som helst ledig kort.


Andre varianter av denne kabalen:

FreeCell
Osmosiskabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019
Privacy PolicyTerms of useKontakt ossLinker