Kabal24.no


Søk på kabal-navn:
Besøk vår bokbutikk!

Finn mange bøker om kabaler.

Kjøp deg en god kortstokk!

Utvalgte kabaler fra kabal24.no:

Crecent IIPicture GalleryStorehouseRegler til kabalen Book Scorpion


Vanskelighetsgrad: 2
Antall kortstokker: 1


Utdeling/klargjøring av kabalen

Du skal dele ut til 6 kolonner. I de fire første kolonne skal de tre første kortene vere med kortsiden ned. Ellers skal kortene være med kortsiden opp, i alt 8 rader.MÅL:

Bygge alle kortene i sekvens etter farge fra Kong ned til Ess, i alt 4 slike sekvenser (en i spar, en i hjerter osv)Regler

I Skorpion kabaler kan du flytte på kort i en kolonne så lenge det kortet som er øverst blant kortene du flytter er en verdi lavere og i samme farge (spar på spar, hjerter på hjerter osv) som det nederste kortet i den kolonnen du flytter til er. Kortene må altså ikke være i sekvens, bortsett fra de to kortene nevnt over. Tomme kolonner kan fylles med konge. Du har fire kort igjen i stokken, og når du ønsker det, kan du dele desse ut i de fire første kolonnene, nederst.


Andre varianter av denne kabalen:

Scorpion
Scorpion IIkabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019
Privacy PolicyTerms of useKontakt ossLinker