Kabal24.no


Søk på kabal-navn:
Besøk vår bokbutikk!

Finn mange bøker om kabaler.

Kjøp deg en god kortstokk!

Utvalgte kabaler fra kabal24.no:

BreakwaterRows of fourBig Bertha TabletRegler til kabalen Octave


Vanskelighetsgrad: 8
Antall kortstokker: 2


Utdeling/klargjøring av kabalen

Finn først alle Essene, og legg de i hver sin ut-bunke. Lag til 8 kolonner i bordet, med 3 kort i hver kolonne. Snu også ett kort til utslagsbunken.MÅL:

Bygge åtte utbunker fra Ess til 10 i farger (to kun med spar, to kun med hjerter osv). Konger, Damer og Knekter skal ligge igjen i bordet i sekvenser Kong-Dame-Knekt, sort kort på rødt, rødt på kort. Sekvensene skal ligge i hver sin kolonne.Regler

Du bygger nedover i verdi i bordet, sort kort på rødt, rødt på sort. En tom kolonne fylles med hvilket som helst ledig kort. Du kan kun flytte ett og ett kort. Du snur ett og ett kort fra stokken til utslagsbunken. Når stokken er tom, tar du opp igjen kortene i utslagsbunken. Så deler du ett kort i tilsammens åtte utslagsbunker, og fortsetter kabalen. Hver gang du tar kort fra utslagsbunkene og legger i bordet eller ut, legger du ett nytt kort der fra stokken. Når du ikke lenger kan legge kort til ut-bunkene, eller flytte kort fra utslagsbunkene til bordet, har du EN siste sjanse. Det er å legge ETT kort fra stokken til en siste utslagsbunke, den niende. Klarer du nå å legge dette kortet (og etterhvert andre kort fra utslagsbunken, som igjen fylles opp hver gang du tar ett kort derifra), og fortsette kabalen har du fortsatt sjansen. Men så snart du sitter fast igjen nå, har du tapt.


Andre varianter av denne kabalen:

Congress
Diplomat
Lady Palk
Wheatsheaf
Forty Thieves

kabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019
Privacy PolicyTerms of useKontakt ossLinker