Kabal24.no


Søk på kabal-navn:
Besøk vår bokbutikk!

Finn mange bøker om kabaler.

Kjøp deg en god kortstokk!

Utvalgte kabaler fra kabal24.no:

Card ShuffleLady CadoganFreecell Cruel SolitaireRegler til kabalen Nationale


Vanskelighetsgrad: 3
Antall kortstokker: 2


Utdeling/klargjøring av kabalen

Del ut alle kortene i 12 kolonner, 8 kort i hver kolonne. Under utdelingen kan du flytte kort som går til en utbunke.MÅL:

Fire ut bunker til venstre - de bygges opp fra Ess til Konge, i fargen til start-kortet. Det må være fire Esser, en fra hver farge (spar,hjerter,ruter og kløver). Fire utbunker til høyre, bygg ned fra Konge til Ess, også her en Konge fra hver farge.Regler

Siden du allerede under utdelingen kan legge kort til ut-bunkene, vil det variere hvor mange kort det er i hver kolonne. Du kan bygge opp eller ned i alle kolonner, og kan bygge rundt mellom Konge og Ess. Du må bygge etter farger (spar på spar, hjerter på hjerter osv). Kun ett og ett kort kan flyttes på (det nederste kortet i hver kolonne). En tom kolonne kan fylles med hvilket som helst ledig kort.


Andre varianter av denne kabalen:

Capricieuse
kabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019
Privacy PolicyTerms of useKontakt ossLinker