Kabal24.no


Søk på kabal-navn:
Besøk vår bokbutikk!

Finn mange bøker om kabaler.

Kjøp deg en god kortstokk!

Utvalgte kabaler fra kabal24.no:

Chinese SolitairePicture GalleryEasy Go SolitaireRegler til kabalen Mumbai


Vanskelighetsgrad: 5
Antall kortstokker: 3


Utdeling/klargjøring av kabalen

Del ut til 13 kolonner i bordet. Første raden med kortsiden ned, deretter to rader med kortsiden opp. Snu også ett kort til utslagsbunken.MÅL:

Målet er å bygge 12 ut-bunker fra Ess opp til Konge, etter farge (spar på spar, hjerter på hjerter osv).Regler

Kortet som ligger med kortsiden ned snur du når ingen kort ligger oppå det. Dette kortet blir da et beskyttet kort, og kan kun legge til en av ut-bunkene. Når du har gjort det, vil den tomme kolonnen fylles igjen med ett kort med kortsiden ned, og to kort oppå fra stokken. Dette gjelder så lenge du har kort i stokken. Når den er tom, faller regelen med beskyttet kort bort, og en tom kolonne kan da fylles med hvilket som helst kort. Du bygger i bordet nedover i verdi, i alle andre farger enn den fargen som kortet du bygger på har. Du kan kun flytte på ett og ett kort om gangen. Fra stokken snur du ett og ett kort til utslagsbunken. Toppkortet her kan du flytte ut i bordet og bygge med, eller legge til en ut-bunke. Når stokken er tom, kan du ikke snu utslagsbunken (og beskyttelsen av kort stopper).


Andre varianter av denne kabalen:

Indian Patience
Indian
Taj Mahal


kabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019
Privacy PolicyTerms of useKontakt ossLinker