Kabal24.no


Søk på kabal-navn:




Besøk vår bokbutikk!

Finn mange bøker om kabaler.

Kjøp deg en god kortstokk!

Utvalgte kabaler fra kabal24.no:

Blue Par Pyramid Solitaire



Wave Motion



Two Rings



Regler til kabalen Miss Milligan

Dette er en klassiker av en kabal, og er veldig populær bl.a i England.
Vanskelighetsgrad: 3
Antall kortstokker: 2


Utdeling/klargjøring av kabalen

Del ut ett kort til hver av de åtte kolonnene i bordet, med kortsiden opp.





MÅL:

Bygg åtte ut-bunker fra Ess til Konge etter farger, spar,hjerter, ruter og kløver.



Regler

I bordet bygger du nedover i verdi, og legger sort kort på rødt, rødt på sort. Du kan flytte på ett og ett kort, eller på en korrekt sekvens. Tomme kolonner kan fylles med en Konge, eller en sekvens som starter med en Konge . Fra stokken deler du ut ett kort nederst i hver kolonne. Når stokken er tom, har du en reservecelle som du kan bruke til enten et enkelt kort, eller til en sekvens. Du kan ikke bygge på kortene som er i reserven.


Andre varianter av denne kabalen:

Mrs. Milligan
Imperial Guards
Carlton
Millie
Giant

kabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019
Privacy PolicyTerms of useKontakt ossLinker