Kabal24.no


Søk på kabal-navn:
Besøk vår bokbutikk!

Finn mange bøker om kabaler.

Kjøp deg en god kortstokk!

Utvalgte kabaler fra kabal24.no:

Monte Carlo IIAli BabaPyramidenRegler til kabalen Minerva


Vanskelighetsgrad: 3
Antall kortstokker: 1


Utdeling/klargjøring av kabalen

Lag til syv kolonner i bordet. Første rad med kortsiden ned, så en med kortsiden opp. Neste ned, og den siste opp. Du skal også ha en resevebunke, legg 11 kort der med kortsiden opp, men slik at kun topp-kortet viser. Snu også ett kort til utslagsbunken.MÅL:

Mål er å bygge fra Ess til Konge i hver sin farge i fire ut-bunker (spar,hjerter, ruter og kløver).Regler

I bordet bygger du nedover i verdi, med sort kort på rødt, rødt på sort. Du kan flytte ett og ett kort (nederste i kolonnen), eller en ordnet sekvens. En tom kolonne fylles med en Konge, eller en sekvens som starter med en Konge. Fra stokken snur du ett og ett kort til utslagsbunken. Du kan snu den og dele ut igjen en gang. Fra reserven kan du bygge me det øverste kortet, eller legge det ut.


Andre varianter av denne kabalen:

Double Minerva
Triple Minerva
Munger
Athena
Klondike

kabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019
Privacy PolicyTerms of useKontakt ossLinker