Kabal24.no


Søk på kabal-navn:
Besøk vår bokbutikk!

Finn mange bøker om kabaler.

Kjøp deg en god kortstokk!

Regler til kabalen Little thieves


Vanskelighetsgrad: 1
Antall kortstokker: 1


Utdeling/klargjøring av kabalen

Del ut til 5 kolonner i bordet, med fire kort i hver. Alle med kortsiden opp.MÅL:

Mål er å bygge fra Ess til Konge i hver sin farge i fire ut-bunker (spar,hjerter, ruter og kløver).Regler

I bordet bygger du nedover i verdi, i samme farge (spar på spar, hjerter på hjerter osv). En tom kolonne kan fylles med hvilket som helst ledig kort. Fra stokken snur du ett og ett kort til utslagsbunken. Toppkortet der kan brukes til å bygge med, eller til å legge i en ut-bunke. Når stokken er tom, kan du ikke dele ut igjen utslagsbunken.


Andre varianter av denne kabalen:

Forty Thieves
Sixty Thieveskabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019
Privacy PolicyTerms of useKontakt ossLinker