Kabal24.no


Søk på kabal-navn:
Besøk vår bokbutikk!

Finn mange bøker om kabaler.

Kjøp deg en god kortstokk!

Utvalgte kabaler fra kabal24.no:

Gold RushDieppeBisley SolitaireRegler til kabalen Little Giant


Vanskelighetsgrad: 2
Antall kortstokker: 1


Utdeling/klargjøring av kabalen

Del ut ett kort til hver av de seks kolonnene i bordet, med kortsiden opp.MÅL:

Bygg fire ut-bunker fra Ess til Konge etter farger, spar,hjerter, ruter og kløver.Regler

I bordet bygger du nedover i verdi, og legger sort kort på rødt, rødt på sort. Du kan flytte på ett og ett kort, eller på en korrekt sekvens. Tomme kolonner kan fylles med hvilket som helst kort. Fra stokken deler du ut ett kort nederst i hver kolonne. Når stokken er tom, kan du flytte kort fra en ut-bunke og bygge med i bordet om du har behov for det.


Andre varianter av denne kabalen:

Giant
Little Milligankabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019
Privacy PolicyTerms of useKontakt ossLinker