Kabal24.no


Søk på kabal-navn:
Besøk vår bokbutikk!

Finn mange bøker om kabaler.

Kjøp deg en god kortstokk!

Regler til kabalen Links

ikke helt som en pyramide-kabal, men samme prinsipp.
Vanskelighetsgrad: 1
Antall kortstokker: 1


Utdeling/klargjøring av kabalen

Del ut 7 kolonner, alle med kortsiden opp. Første og siste kolonne skal ha 4 kort, resten 5. Snu også ett kort til utslagsbunken.MÅL:

Ta bort alle kort i bordet og stokken ved å ta vekk to og to kort som tilsammens er 13. Konger tas bort alene.Regler

Det er kun kort som ikke er dekket av andre du kan ta bort i lag med ett av de andre ledige kortene. Øverste kortet i utslagsbunken kan tas bort i lag med ett av de ledige kortene i bordet. Fra stokken snur du ett og ett kort til utslagsbunken.


Andre varianter av denne kabalen:

Pyramid
Golfkabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019
Privacy PolicyTerms of useKontakt ossLinker