Kabal24.no


Søk på kabal-navn:
Besøk vår bokbutikk!

Finn mange bøker om kabaler.

Kjøp deg en god kortstokk!

Regler til kabalen Light and Shade

En av få kabaler hvor utbunkene skal bygges med rødt kort på sort (eller omvendt).
Vanskelighetsgrad: 5
Antall kortstokker: 2


Utdeling/klargjøring av kabalen

Finn først alle Essene, og legg de i hver sin ut-bunke. Del ut til 4 kolonner, ett kort i hver - alle med kortsiden opp. Så deler du ut ett kort til hver av i alt 4 friceller.MÅL:

Mål er å bygge fra Ess til Konge i hver ut-bunke. Du bygger oppover i verdi med rødt kort på sort, sort kort på rødt.Regler

I bordet bygger du nedover i verdi, med sort kort på rødt, rødt på sort. Du kan flytte på hvilket som helst ledig kort, eller en sekvens. En tom kolonne kan fylles med ett av kortene i en fricelle. Du kan kun ha ett kort i hver celle. Fra stokken snur du ett og ett kort til utslagsbunken. Du kan ikke snu den og dele ut på nytt.


Andre varianter av denne kabalen:

Red and Black
kabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019
Privacy PolicyTerms of useKontakt ossLinker