Kabal24.no


Søk på kabal-navn:
Besøk vår bokbutikk!

Finn mange bøker om kabaler.

Kjøp deg en god kortstokk!

Regler til kabalen Lasker

En versjon av kabalen Chessboards.
Vanskelighetsgrad: 4
Antall kortstokker: 1


Utdeling/klargjøring av kabalen

I bordet har du 10 kolonner. Del ut fem rader i hver. De to siste kortene legger du i første og andre kolonne.MÅL:

Når du har delt ut kortene i bordet, velger du ett av de nederste kortene i kolonnene som start kort. Dette blir da det første kortet i hver utbunke. Du skal bygge fra det kortet og rundt til det kortet rett under i verdi. Du skal bygge ut-bunkene i samme farge (en i spar, en i hjerter osv).Regler

Du kan bygge opp eller ned i verdi, i samme farge (spar på spar, hjerter på hjerter) i kolonnene. Du kan flytte på sekvenser (som går samme veien, opp eller ned) til en annen kolonne, om sekvensen passer med det nederste kortet i kolonnen. En tom kolonne kan fylles med hvilket som helst kort.


Andre varianter av denne kabalen:

Chessboard
Fortresskabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019
Privacy PolicyTerms of useKontakt ossLinker