Kabal24.no


Søk på kabal-navn:
Besøk vår bokbutikk!

Finn mange bøker om kabaler.

Kjøp deg en god kortstokk!

Utvalgte kabaler fra kabal24.no:

HardcellThree Gates SolitaireScorpion Solitaire 2Regler til kabalen Lady Cadogan

Denne kabalen er kalt opp etter en av de tidligste forfatterene av bøker om kabal, nemlig Lady Adelaide Cadogan.
Vanskelighetsgrad: 9
Antall kortstokker: 2


Utdeling/klargjøring av kabalen

Del ut til 10 kolonner i bordet. Det er kun det siste kortet i hver kolonne som er med kortsiden opp, resten med kortsiden ned. Første kolonne med 1 kort, andre kolonne med 2 kort osv. til den tiende kolonnen, som har 10 kort. Snu også ett kort til utslagsbunkenMÅL:

De fire første utbunkene skal du bygge opp fra Ess til Konge etter farge, en med spar, en med hjerter, osv. I de andre fire utbunkene får du kun legge ut en hel sekvens ned i verdi fra Konge til Ess , En sekvens i spar, en i hjerter osv.Regler

I bordet bygger du nedover i verdi, uavhengig av farge. Du kan flytte på ett og ett kort (det nederste i hver kolonne), eller en ordnet sekvens i farge (f.eks om sekvensen kun er i spar). En tom kolonne kan fylles på igjen, men kun med Konger, eller en sekvens som starter med en Konge (altså, om sekvensen er i samme farge, f.eks spar). Fra stokken snur du ett og ett kort til utslagsbunken. Når stokken er tom, kan du ta utslagsbunken og dele ut igjen ett og ett kort. Det kan du gjøre så mange ganger du vil.


Andre varianter av denne kabalen:

Rouge et Noir
Forty Devils
Numeration


kabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019
Privacy PolicyTerms of useKontakt ossLinker