Kabal24.no


Søk på kabal-navn:
Besøk vår bokbutikk!

Finn mange bøker om kabaler.

Kjøp deg en god kortstokk!

Utvalgte kabaler fra kabal24.no:

Monte CarloLady Jane SolitaireCrecent IIRegler til kabalen Jumping Spider

Black Widow regler, men med en mindre kolonne i bordet.
Vanskelighetsgrad: 8
Antall kortstokker: 2


Utdeling/klargjøring av kabalen

I bordet skal du dele ut til 9 kolonner, med fire kort i hver. Del første raden med kortsiden ned, neste kortsiden opp, så ned, opp.

MÅL:

Målet er her å bygge fra Kong til Ess i sekvens nedover i en kolonne i bordet. Sekvensen skal være i samme farge (f.eks en hel sekvens i spar). Dette skal du gjøre med alle kortene, så i alt blir det 8 slike sekvenser.Regler

I bordet kan du bygge nedover i verdi, uavhengig av farge. Du kan flytte på kort som er ordnet i en sekvens, både en ekte sekvens (nedover i verdi i samme farge, f.eks spar) og en som ikke er i samme farge. Ellers kan du kun flytte ett kort, det nederste i kolonnen. En tom kolonne kan fylles med hvilket som helst ledig kort, eller en sekvens. Når du ikke har flere trekk igjen, og det ligger kort i hver kolonne, kan du ta kort fra stokken. MEN, når du gjør det, må du legge ett kort nederst i hver kolonne. Dette er ingen fordel, så ordne gode sekvenser så godt du kan før du snur kort fra stokken. Det beste er å få bygd ekte sekvenser så fort du kan, og få tomme kolonner så raskt du kan, så du får plassert ekte sekvenser der. Når du har en ekte sekvens, fra Kong og ned til Ess, kan du ta vekk hele sekvensen.


Andre varianter av denne kabalen:

Spider
Black Widowkabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019
Privacy PolicyTerms of useKontakt ossLinker