Kabal24.no


Søk på kabal-navn:
Besøk vår bokbutikk!

Finn mange bøker om kabaler.

Kjøp deg en god kortstokk!

Utvalgte kabaler fra kabal24.no:

Fred's SpiderBalconyCarpetRegler til kabalen Amazons

Her må du ta bort en god del kort før du begynner. Vårt online eksempel har ikke kolonne-tvang, så da vil kabalen alltid gå opp!
Vanskelighetsgrad: 4
Antall kortstokker: 1


Utdeling/klargjøring av kabalen

Ta først bort alle kort fra og med to til og med seks, samt alle kongene.

MÅL:

Bygge i fire ut-bunker, som starter med Ess, deretter fra syv til dame. Du må følge farge, spar på spar, hjerter på hjerter osv.Regler

I bordet har du fire kolonner, som du har rett under hver sin ut-bunke. Hver kolonne kan kun brukes mot utbunken rett over, med unntak av essene som legges i en av de ledige. Fra stokken deler du ut ett kort til hver kolonne hver gang, men når en av ut-bunkene er ferdig, deler du ikke ut kort til kolonnen under den. Når du har delt ut alle kortene i stokken, kan du samle sammen kortene i bordet og dele ut på nytt. Dersom du har delt ut to ganger på rad og ikke har fått lagt kort til en ut-bunke har du tapt. Så lenge du får lagt minst ett kort i løpet av to ut-delinger kan du fortsette.


Andre varianter av denne kabalen:

Auld Lang Syne
kabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019
Privacy PolicyTerms of useKontakt ossLinker