Kabal24.no


Søk på kabal-navn:
Besøk vår bokbutikk!

Finn mange bøker om kabaler.

Kjøp deg en god kortstokk!

Regler til kabalen Amazons

Her må du ta bort en god del kort før du begynner. Vårt online eksempel har ikke kolonne-tvang, så da vil kabalen alltid gå opp!
Vanskelighetsgrad: 4
Antall kortstokker: 1


Utdeling/klargjøring av kabalen

Ta først bort alle kort fra og med to til og med seks, samt alle kongene.

MÅL:

Bygge i fire ut-bunker, som starter med Ess, deretter fra syv til dame. Du må følge farge, spar på spar, hjerter på hjerter osv.Regler

I bordet har du fire kolonner, som du har rett under hver sin ut-bunke. Hver kolonne kan kun brukes mot utbunken rett over, med unntak av essene som legges i en av de ledige. Fra stokken deler du ut ett kort til hver kolonne hver gang, men når en av ut-bunkene er ferdig, deler du ikke ut kort til kolonnen under den. Når du har delt ut alle kortene i stokken, kan du samle sammen kortene i bordet og dele ut på nytt. Dersom du har delt ut to ganger på rad og ikke har fått lagt kort til en ut-bunke har du tapt. Så lenge du får lagt minst ett kort i løpet av to ut-delinger kan du fortsette.


Andre varianter av denne kabalen:

Auld Lang Syne
kabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019
Privacy PolicyTerms of useKontakt ossLinker